MS: 32623 HD – 32623
  • Lớp dậy: Lớp 12
  • Môn dậy: Toán
  • Địa chỉ: Phố Nam Dư, Lĩnh Nam
  • Mức lương:
  • Số buổi: 2 buổi
  • Thời gian:
  • Yêu cầu: Hs nữ, trc học khá, có tố chất những năm lớp 12 chểnh mảng nên học sa sút . Y/c: SV nữ, có kinh nguyễn
  • Ngày đăng: 16/11/2017
  • Liên hệ:
HD – 32623
Đánh giá

HD – 32623

ĐĂNG KÍ LỚP NÀY

NamNữ