MS: 32617 HD – 32617
  • Lớp dậy: Lớp 4
  • Môn dậy: Toán - Tiếng việt
  • Địa chỉ: Vinhome Thăng Long, KĐT Nam An Khánh
  • Mức lương:
  • Số buổi: 2 buổi
  • Thời gian:
  • Yêu cầu: HS học trường Ngôi Sao Hà Nội. Y/c: GV nữ có kinh nghiệm
  • Ngày đăng: 16/11/2017
  • Liên hệ:
HD – 32617
Đánh giá

HD – 32617

ĐĂNG KÍ LỚP NÀY

NamNữ