MS: 32614 HD – 32614
  • Lớp dậy: Lớp 4
  • Môn dậy: Toán + Tiếng Việt
  • Địa chỉ: Gần Cầu Chương Dương
  • Mức lương:
  • Số buổi: 3 buổi (SV dạy 3 b - GV dạy 2 b)
  • Thời gian:
  • Yêu cầu: HS nữ, ngoan, học bt. Y/c: GV nữ có kinh nghiệm đang đứng lớp , or sv sư phạm năm 3,4
  • Ngày đăng: 16/11/2017
  • Liên hệ:
HD – 32614
Đánh giá

HD – 32614

ĐĂNG KÍ LỚP NÀY

NamNữ