MS: 32610 HD – 32610
  • Lớp dậy: Lớp 10
  • Môn dậy:
  • Địa chỉ: Giảng Võ, Ba ĐÌnh
  • Mức lương:
  • Số buổi: 2 buổi
  • Thời gian:
  • Yêu cầu: Hs nữ, Cấp 3 Chuyên ĐH SP, học lớp cận chuyên, ban A1: Toán, Lý , ANh, môn Lý học khá. Y/c: SV nữ có kinh nghiệm, giỏi Lý
  • Ngày đăng: 16/11/2017
  • Liên hệ:
HD – 32610
Đánh giá

HD – 32610

ĐĂNG KÍ LỚP NÀY

NamNữ