MS: 32578 HD – 32578
  • Lớp dậy: Toán - Tiếng việt
  • Môn dậy: Lớp 5
  • Địa chỉ: Hàng Nón, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm
  • Mức lương:
  • Số buổi: 3 buổi. 1b/2h (từ 6h ) trừ t4,7,cn
  • Thời gian:
  • Yêu cầu: HS nữ, học khá. Y/c: GV nữ có kinh nghiệm
  • Ngày đăng: 16/11/2017
  • Liên hệ:
HD – 32578
Đánh giá

HD – 32578

ĐĂNG KÍ LỚP NÀY

NamNữ